Van initiatief tot en met gebruik

FACTA verzorgt bouwmanagement, directievoering, toezicht, huisvestingsadvies, haalbaarheidsstudies, programma’s van eisen, beheer en onderhoud, technical due diligence en advisering met betrekking tot samenwerkingsvormen, contractvormen en aanbestedingen. In alle diensten zijn bouwkostenmanagement en duurzaamheidsadvies verweven.

Hoe eerder, hoe meer voordeel

U kunt onze diensten inzetten in iedere fase van een bouwtraject. Vanaf het moment dat u overweegt te gaan bouwen tot en met de ingebruikname van het gebouwde. Gedurende het volledige traject of tijdens een deeltraject. Hoe eerder u FACTA bij uw plan betrekt, des te meer voordeel het u oplevert. In de beginfase kunnen wij met minimale inspanning het maximale bereiken. Wijzigingen van plannen kosten in latere fases immers extra inspanning. Door ons al in de initiatieffase te betrekken bij uw plannen, bent u verzekerd van een traject waarin alle fases op elkaar zijn afgestemd, met zo min mogelijk wijzigingen die de voortgang belemmeren. Als er toch nog een programmaonderdeel moet worden geïmplementeerd, dan is het onze uitdaging dit toch te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten.