Een gestroomlijnd aanbestedingstraject

Aanbestedingen vormen bij veel bouwprojecten een belangrijk onderdeel van het traject. Het gaat daarbij om een zorgvuldig proces voor het inkopen van werken, leveringen of diensten volgens specifieke procedures en gunningscriteria. We kennen onder andere Europese en niet-Europese aanbestedingen, openbare en niet-openbare procedures, gunning op basis van de laagste prijs, economisch meest voordelige inschrijvingen (EMVI-aanbestedingen), onderhandse aanbesteding en prijsvragen. In die veelheid aan aanbestedingsvormen is aanbesteden een specialisme geworden.

De balans tussen uw vraag en het aanbod

Bij FACTA hebben we veel ervaring met aanbestedingen. We begeleiden graag het volledige aanbestedingstraject voor u. Wij adviseren, helpen u de juiste aanbestedingsstrategie te kiezen in combinatie met de bouworganisatievorm en we stellen de geschiktheidseisen, selectiecriteria en gunningscriteria op. We zoeken daarbij de balans tussen uw vraag en het aanbod uit de markt.