Professionele begeleiding

FACTA beschikt over senior projectmanagers die experts zijn op het terrein van bouwmanagement. Uw projectmanager leidt, coördineert en managet het volledige bouwproces. Hij is uw adviseur en zorgt ervoor dat alle facetten van het project op elkaar aansluiten. Van haalbaarheidsstudie tot het formuleren van een Programma van Eisen. Van het begeleiden van de bestekschrijver tot budgettering en de selectie en contractering van architect, adviseurs en uitvoerende partijen. Hij coördineert de werkzaamheden in de ontwerpfase, ziet erop toe dat de vereiste vergunningen worden aangevraagd en adviseert bij de aanbesteding.

Beheren en bewaken

De projectmanager bepaalt de koers van het bouwproject binnen de kaders die we samen met u vaststellen. De taken zijn afhankelijk van uw behoeften en de fase waarin u bouwmanagement inzet, maar altijd beheert en bewaakt onze projectmanager de kosten, de projectorganisatie, de planning, de informatie, de communicatie, de kwaliteit en de risico’s.