Uw vertegenwoordiger tijdens de bouw

Zodra een bouwproject in de realisatiefase belandt, behartigt onze directievoerder uw belangen.  Hij is de intermediair tussen u en de uitvoerende partijen en ziet er op toe dat er wordt geleverd wat is overeengekomen. Volgens planning, binnen de geraamde kosten en zowel technisch als esthetisch goed afgewerkt.

Aanspreekpunt voor alle partijen

Onze directievoerder initieert en leidt de bouwvergaderingen, begeleidt de tekeningenprocedure en bemonsteringen, bewaakt de planning, zorgt voor invulling van stelposten en toetst meer- & minderwerken. Hij is het aanspreekpunt voor alle partijen en onderhoudt nauw contact met u als opdrachtgever.