Gedegen bouwtechnisch onderzoek

Of u nu een gebouw wilt kopen of verkopen, in beide gevallen wilt u weten wat de actuele status van het onroerend goed is. FACTA inspecteert het gebouw technisch op de bouwkundige, constructieve en installatietechnische onderdelen. De bevindingen van de inspectie verwerken we in een gedegen rapportage.

Verantwoorde keuzes

De resultaten uit een technical due diligence kunt u gebruiken voor de aankoop of verkoop van vastgoed en voor ontwikkelings- of herontwikkelingsprojecten. Zo weet u welk onderhoud nodig is en welke (installatie)technische verbeteringen nodig zijn om het gebouw te laten voldoen aan de eisen en behoeften van de eenentwintigste eeuw. Ook kunnen de uitkomsten dienen als 0-meting om inzicht te krijgen in het resultaat van toekomstige kwaliteitsverbeteringen. Natuurlijk kunnen wij u ook adviseren over deze aanpassingen en een meerjarenonderhoudsplanning opstellen, zodat u verantwoorde keuzes kunt maken.