Mogelijkheden onderzoeken

Een bouwproject ontwikkelen, nieuwe huisvesting realiseren of een gebouw of ruimte transformeren, is het wel haalbaar met de middelen die beschikbaar zijn en binnen uw randvoorwaarden? En is het wel zinvol? Met een haalbaarheidsstudie onderzoekt FACTA dit. We inventariseren en analyseren de behoefte aan huisvesting. En we onderzoeken of de investering het gewenste resultaat oplevert. Daarbij kan het gaan om de huisvestingsbehoefte van een onderneming.

In een haalbaarheidsstudie onderzoeken we onder andere de volgende zaken:

  • de ambities van de opdrachtgever;
  • de huisvestingsbehoefte van de gebruiker of de marktvraag;
  • de gewenste locatie en gebouwtype;
  • kosten en doorlooptijd;
  • planologische, constructieve, installatietechnische, functionele, economische en juridische haalbaarheid van verschillende oplossingsrichtingen.

Wel of geen project?

Aan de hand van de haalbaarheidsstudie kunt u beslissen of u het project voortzet of staakt. Besluit u op basis van de uitkomsten het project voort te zetten, dan zijn wij u daarbij graag van dienst. Het opstellen van een Programma van Eisen kan daarbij een eerste stap zijn.