Kaders voor een optimaal ontwerp

Welke verwachtingen heeft u bij uw project? Wat zijn uw ambities, eisen, wensen? Wie zijn de toekomstige gebruikers? Welke voorwaarden gelden en waaraan moet het project voldoen volgens wet- en regelgeving? Het is goed dat allemaal helder te hebben voordat een plan naar de tekentafel gaat.

De eisen gedefinieerd

Bij FACTA weten we precies wat er komt kijken bij de voorbereiding van een bouwproject. Wij inventariseren alle nodige informatie en leggen die vast in het Programma van Eisen. Zo weet u zeker dat uw gebouw straks past bij de functie ervan, uw processen en activiteiten. De capaciteit voldoet, de logistiek klopt en uw gebouw beschikt over de juiste faciliteiten. Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met uw wensen voor wat betreft aspecten als duurzaamheid, comfort en uitstraling. Op basis van het Programma van Eisen kan het ontwerpproces opgestart worden.