Resultaatgericht bouwen

Wordt op de bouwplaats alles gemaakt conform het technisch ontwerp, met de juiste materialen en wordt er veilig en volgens planning gewerkt? Onze toezichthouder controleert het tijdens de realisatiefase, onder leiding van en in nauwe samenwerking met de directievoerder. Hij controleert of materialen voldoen aan de specificaties en of de aannemer de contractafspraken nakomt. Preventief en ook achteraf. Op de bouwplaats zelf voert onze projectcoördinator desgewenst het bouwplaatsmanagement uit. Hij regelt en organiseert alle werkzaamheden, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een grote hoeveelheid percelen en nevenaannemers.

Snel schakelen

Onze toezichthouders en projectcoördinatoren beschikken over goede bouwkundige kennis. Daardoor zijn zij in staat eventuele problemen op de bouw voor te zijn en snel te schakelen als iets onverhoopt niet verloopt zoals het zou moeten. De toezichthouder legt alle bevindingen digitaal vast, zodat snelle, eenduidige check-ups eenvoudig mogelijk zijn, en zorgt ervoor dat de directievoerder continu op de hoogte is van belangrijke ontwikkelingen.