De opdrachtgever centraal

Voor FACTA begint iedere opdracht bij uw belang: uw wensen, behoeften en mogelijkheden zijn kaderstellend. In ieder project gaat het er vervolgens om te sturen op de planning, de kwaliteit en het budget en deze te bewaken. Tijdens elke afzonderlijke fase van het traject en steeds anticiperend op het beoogde eindresultaat. Daarnaast zijn het verkrijgen en geven van juiste en volledige informatie, goed communiceren en het beheersen van risico’s verankerd in onze werkwijze. Zo voorkomen we vervelende verrassingen en onverwachte kosten.

Out of the box

Ervaring met verandering is een constante in ons vak. Alles kan, en als het niet ‘in the box’ past, dan denken we ‘out of the box’. Ook als het gaat om het inrichten van de bouwplaats (transport en overlastbeperking), bouwfaseringen en uitvoeringsmethodieken. We willen dat u zo weinig mogelijk merkt van onze inspanningen, want dat betekent dat alles loopt zoals het moet lopen en u er geen omkijken naar heeft. Kwaliteit is volgens ons het product van inspanningen en professionaliteit. Professionaliteit is op haar beurt het product van deskundigheid en sociaal-communicatieve vaardigheden.

Passende matches

We kennen de weg in het uitgestrekte bouwlandschap. We kennen en selecteren de partijen die nodig zijn voor een passend ontwerp, een succesvolle bouwvoorbereiding en uitvoering en we spreken hun taal. Wij zijn perfect in staat de processen te lezen en weten wat er moet gebeuren om uw project maximaal te laten renderen. Daardoor weten we ook de juiste match te maken tussen u,  adviseurs en uitvoerende partijen. Vanuit uw vraag kijken we daarbij naar disciplines, specialisaties, ervaring, capaciteit en inzetbaarheid van de verschillende partijen, maar ook naar de personen die onderling gaan samenwerken. Het beste team om de klus te klaren, met het beste resultaat.