Ruimte om te bouwen

Een gebouw aanpassen aan de ontwikkelingen van de tijd, nieuwe huisvesting realiseren voor een bedrijf, een zorgorganisatie, een school, een woningbouwproject ontwikkelen: er komt nogal wat bij kijken. Als bouwen niet uw corebusiness is, en ook als een bouwproject vraagt om specialistische kennis of extra capaciteit, levert de inzet van FACTA meerwaarde op.

Met bouwmanagement, directievoering, bouwtoezicht en andere diensten geven we u letterlijk en figuurlijk ruimte om te bouwen, terwijl u zich kunt blijven richten op uw kerntaken.

Op tijd, kwalitatief hoogwaardig en binnen budget

FACTA begeleidt en ontzorgt u in het totale bouwproces. Vanaf de initiatieffase tot en met de gebruiksfase, of tijdens deelfases. Ons doel: komen tot een efficiënt ontwerp- en bouwvoorbereidingsproces om zo een snel en kwalitatief hoogwaardig uitvoeringstraject te realiseren. Duurzaamheid speelt daarbij voor FACTA altijd een belangrijke rol.

Onze pragmatische werkwijze en methodieken zijn daarop gericht, en zeker ook onze communicatie. Dat uit zich in een prettige samenwerking en begrijpelijke plannen die gericht zijn op feiten en oplossingen. Duidelijk en transparant, zodat u snel beslissingen kunt nemen en wij snel kunnen schakelen om het project tot een succes te maken. Volgens planning, binnen budget en altijd met een hoogwaardige kwaliteit.